Sekretariat

Ankenævnet bistås af et sekretariat. Sekretariatet yder bistand til ankenævnet i nævnsarbejdet, herunder høring af parterne i sagerne og forberedelse af mundtlige forhandlinger. Sekretariatet forestår bl.a. også den løbende ajourføring af nævnets hjemmeside og udarbejdelse af årsberetningen.

Sekretariatet består af:     

  • Mette Korsholm, jurist
        
  • Kirsten Andersen, kontorfuldmægtig

 

 

Besøg Patent- og Varemærke­styrelsen

Besøg Erhvervsministeriet

Helgeshøj Allé 81
2630 Taastrup

Telefon:
43 50 80 00
Telefax:
43 50 80 01

Telefontid:
ma-to 9-16
fre 9-15

Sikker E-post (kræver certifikat):
ankesikkerpost@dkpto.dk
Hent offentlig nøgle

Anden E-post:
pvanke@dkpto.dktil top  Til toppen af siden  til top