Om Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Ankekendelser

Søg i:
DK Patenter DK/EP Patenter Certifikater Brugsmodeller Alle
Varemærker Internationale varemærker Design     Alle  


Ankejournalnr.:   (Eks. 2001 00045)
Dato: efter      
Dato: før        
Klager: (Hele navnet eller en del heraf)
Indklagede : (Hele navnet eller en del heraf)
Rettighedsnr.:   (Eks.: 1994 01046)
Ord i kendelsen:   (Eks.: særpræg, vild­ledende)
 
     
 

 
Sådan søger man i kendelserne


Der kan søges efter kendelser ved at indtaste en eller flere oplysninger om de kendelser, der ønskes fremfundet.

Indtastes flere oplysninger bliver der kun vist de kendelser, der passer på alle de indtastede oplysninger.

Der kan søges på følgende:

  • Ankejournalsnr.
  • Datointerval (periode for, hvornår kendel­sen er truffet af ankenævnet)
  • Klagers navn
  • Indklagedes navn
  • Rettighedsnr.
  • Ord i kendelsen (fri­tekstsøgning) Indtast ordene (kun hele ord) adskilt med komma

Vær opmærksom på at indtastningen skal være som den angivne måde i eksemplerne ved siden af.til top  Til toppen af siden  til top