Servicemål for Ankenævnet 2017

 

Servicemål for Ankenævnet for Patenter og Varemærker

 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker bestræber sig på at opfylde nogle servicemål i forbindelse med behandlingen af ankesager. Her kan du se målene - og hvorvidt, vi opfylder dem. Vi opgør opfyldelsen af målene hvert halve år.

 

Servicemål

Resultat
2015

Status

Resultat

2016

Status

Resultat 2017

Status

50 % af de tekniske sager (patent- og brugsmodelsager) er behandlet inden for 12 måneder

22 %

Ikke opfyldt

44 % Ikke opfyldt

83%

Opfyldt

80 % af varemærke- og designsagerne er behandlet inden for 8 måneder

73 %

Ikke opfyldt

55% Ikke opfyldt

66%

Ikke

opfyldt

 

Det må konstateres, at der er tale om en forholdsvis beskeden mængde af sager, hvorfor der er en vis statistisk usikkerhed. Der er i 2017 afgjort 6 tekniske sager med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 12,79 måneder. Der er i samme periode afgjort 15 varemærkesager med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 7,66 måneder.

 

Ankenævnet lægger vægt på at træffe sine afgørelser så hurtigt som muligt. Såfremt parterne i en given sag ønsker sagen sat i bero i en periode for at forhandle eller indhente yderligere dokumentation til brug for sagen, kan sådanne anmodninger efter en konkret vurdering imødekommes. Disse forudsætninger er indgået i fastlæggelsen af servicemålene.