Servicemål for Ankenævnet 2016

 

Servicemål for Ankenævnet for Patenter og Varemærker

 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker bestræber sig på at opfylde nogle servicemål i forbindelse med behandlingen af ankesager. Her kan du se målene - og hvorvidt, vi opfylder dem. Vi opgør opfyldelsen af målene hvert halve år.

 

Servicemål

Resultat
2015

Status

Resultat

2016

50 % af de tekniske sager (patent- og brugsmodelsager) er behandlet inden for 12 måneder

22 %

Ikke opfyldt

44 %

80 % af varemærke- og designsagerne er behandlet inden for 8 måneder

73 %

Ikke opfyldt

55 %

 

Det må konstateres, at der er tale om en forholdsvis beskeden mængde af sager, hvorfor der er en vis statistisk usikkerhed. Der er i 2016 afgjort 9 tekniske sager med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 13,26 måneder. Der er i samme periode afgjort 20 varemærkesager med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 7,43 måneder.

 

Ankenævnet lægger vægt på at træffe sine afgørelser så hurtigt som muligt. Såfremt parterne i en given sag ønsker sagen sat i bero i en periode for at forhandle eller indhente yderligere dokumentation til brug for sagen, kan sådanne anmodninger efter en konkret vurdering imødekommes. Disse forudsætninger er indgået i fastlæggelsen af servicemålene.