Ankenævnet for Patenter og Varemærker er flyttet til Nævnenes Hus pr. 23. april 2018

 

 

Ændring i behandlingen af klager

I forlængelse af den nye Ankenævnsbekendtgørelse (nr. 892 af 21. september 2009) samt en generel procesoptimering af Ankenævnets sagsgange, har formandskabet for Ankenævnet besluttet at nedsætte tiden til at anmode om mundtlig behandling af en ankesag fra 1 måned til 2 uger.

Dette træder i kraft fra 1. januar 2011.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker har til opgave at behandle klager over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser.

På denne hjemmeside kan du finde generel information om ankenævnet, herunder bekendtgørelsen om Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som regulerer ankenævnets virke og en oversigt over ankenævnets medlemmer.
  

Hvordan klager jeg?
Du kan under menupunktet 'sags­behandling' til venstre læse, hvordan du skal indgive en klage til ankenævnet og om hvor meget, gebyret er. Her er der også generel beskrivelse af sagsgangen i ankenævnet.

 

I 2018 holder Patent- og Varemærkestyrelsen lukket på følgende dage

 

 

Se kendelser
Der er her adgang til at søge efter og se kendelser fra ankenævnet. Det er samtidigt muligt at se, hvilke afgørelser, der bliver indbragt for domstolene under 'Appellerede ankesager'.

 

 

 

Besøg Patent- og Varemærke­styrelsen

Besøg Erhvervsministeriet

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Telefon: 72 40 56 00

Anden E-post:
pvanke@naevneneshus.dktil top  Til toppen af siden  til top